Innan vi går in på detaljer skulle vi vilja belysa tre viktiga punkter som detta dokument handlar om. Punkterna är viktiga för oss eftersom vi vet att de är viktiga för dig:

 1. Vi vill tydliggöra ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
 2. Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi ska kunna erbjuda dig Byggplanen tjänster och ge dig bästa möjliga upplevelse av dem, hemsidan och när du är i kontakt med oss.
 3. Dokumentet ska ge dig förståelse för vilka uppgifter vi samlar in och vad vi gör – respektive inte gör – med dem.

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Byggplanen, är programleverantör av webbaserade program för tidstyrning, som nedan kallas “Tjänsten”. Byggplanen är personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter i Tjänsten och har ansvar för de organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifterna i Tjänsten är “Kunden” som är den registrerade organisationen hos Byggplanen. Du som är användare och har egna inloggningsuppgifter till Tjänsten kallas nedan för “Användaren”. Kunder och affärspartners har personer vars kontaktuppgifter finns registrerade hos Byggplanen för att vi ska kunna kontakta er, de kallas nedan “Kontaktpersoner”.

Byggplanen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som du delar med oss när:

 • du beställer Tjänsten och blir kund
 • du får inloggningsuppgifter och blir användare av Tjänsten
 • du ingår avtal med Byggplanen och blir affärspartner
 • du registreras som kontaktperson hos Byggplanen för din organisation
 • du anmäler dig till någon av våra utbildningar
 • du kontaktar oss eller skickar in intresseanmälan
 • du får nyhetsbrev och information skickat till dig
 • du besöker vår hemsida och accepterar cookies

 

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Vilka personuppgifter som behandlas varierar beroende på vilken företagsform du har. När du beställer Tjänsten samlar vi in kontaktuppgifter om dig som kontaktperson och företagsuppgifter om dig och blir kund. Du som är kund har vi kunduppgifter om, vilket är de företagsuppgifter du lämnat till oss vid beställning och som vi samlat in genom att ha samkört med externt register, samt skapar vi information om dig i vårt CRM-system. Alla användare har användaruppgifter och online-identifikationer hos oss för att kunna använda Tjänsten. Om ett avtal ingåtts med Byggplanen behandlar vi uppgifter om dig som affärsparter, som vid enskild firma blir personuppgifter, och kontaktuppgifter om dig som Kontaktperson. Vid anmälan till våra utbildningar behöver vi deltagarens kontaktuppgifter, företagsuppgifter samt hämtar användaruppgifter och behandlar uppgifter om utbildningen du gått. Har du en fråga, kontaktar oss gällande något annat ärende eller skickar in intresseanmälan kan mängden personuppgifter och vilka det är variera beroende på vilken kommunikationskanal som används. Kategorier av personuppgifter är oftast kontaktuppgifter, online-identifikationer, företagsuppgifter samt ärendet eller anmälan i sig som ostrukturerat material, vilket innehåller de personuppgifter du valt att dela med oss. Får du nyhetsbrev eller information skickat till dig behandlar vi dina kontaktuppgifter och information om din organisation som exempelvis bransch och företagsnamn. Information om vad cookies är och hur vi hanterar cookies finns beskrivet på vår sida Cookies på byggplanen.se på hemsidan.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Byggplanen samlar in uppgifter om dig som kund för att kunna hantera din beställning, skapa och affärsrelationen, samla in intresseanmälningar, marknadsföring, statistiska ändamål kunna fakturera dig, som är underlag enligt bokföringslagen, samt för att identifiera din organisation. Personuppgifter om dig som användare behövs för att du ska kunna logga in i Tjänsten, identifiera och kunna kontakta dig, för statistiska ändamål, bättre service vid ärenden eller i kontakt med oss, samt för erbjuda dig fler av våra tjänster och för direktmarknadsföring (vilket du kan avregistrera dig från). Företagsuppgifter om dig som affärspart behövs för att fullgöra avtalet och kontaktuppgifter om dig som kontaktperson för att kunna kontakta dig. Kontaktuppgifter, företagsuppgifter, användaruppgifter samt information kring kursen du anmält dig till behövs för att kunna tillhandahålla utbildningstjänster såsom hantera din anmälan, skicka ut inloggningsuppgifter vid webbutbildning, närvaroregistrering, kunna kontakta dig samt fakturering som är underlag enligt bokföringslagen. Vi behandlar också uppgifterna för att skicka utvärdering och genomföra uppföljning. När du kontaktar oss via någon av våra kommunikationskanaler används informationen om dig för att kunna hantera ärendet, kunna kontakta dig, i utbildningssyfte och bidrar till att förbättra vår service genom att spara ärendet vid återkommande frågor från dig eller andra frågeställare med samma fråga. Skickar du in en intresseanmälan behöver vi informationen för att administrera din anmälan, kunna kontakta dig och för statistiska ändamål. Vi behöver dina kontaktuppgifter för att kunna skicka ut information till dig, kunna kontakta dig gällande utskicket och uppgifter om organisation för att kunna identifiera och anpassa innehållet i utskicket. Besöker du Byggplanens hemsida godkänner du till cookies för behandlingen av dina uppgifter.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Vi kan behöva dela personuppgifterna med andra bolag inom koncernen och affärspartners för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden, informera dig eller hjälpa dig hantera ditt ärende eller intresseanmälan. Behandlingen av dina uppgifter såsom lagring och strukturering sker i system som kan vara tillhandahållna av programleverantörer till oss. Dina uppgifter som kund kan komma att samköras med en tredje parts register för att samla in mer information eller uppdatera dina uppgifter som kund.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Byggplanen sparar personuppgifter om dig som kund så länge det finns en kundrelation eller är nödvändigt för att uppnå de ändamål som beskrivs i denna policy. Vid avtalets upphörande kommer dina uppgifter om dig som kund och kontaktperson hos kund lagras för att kunna följa upp och kontakta dig igen. Du blir en potentiell kund tills du invänder denna behandling. Dina uppgifter kommer att sparas vid ekonomiska skäl för kunna spåra din betalningshistorik och i enlighet med bokföringslagen. Hur länge dina personuppgifter som användare lagras hos oss varierar beroende på syftet till att de samlats in.mUppgifter som samlas in när du kontaktar oss varierar i lagringstid beroende på vilken kommunikationskanal som använts. Vid intresseanmälan har vi kvar uppgifterna tills dess att syftet med din anmälan är uppfyllt. Du kan välja att avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och utskick, dina kontaktuppgifter kommer då lagras i syfte att du inte ska få några fler utskick från oss. Uppgifterna lagras tills du åter vill få information eller invänder behandlingen. Invänder du behandlingen kan du komma att få utskick igen vid import av nya register, eftersom du inte längre finns kvar på listan av avregistrerade adresser.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad hos Byggplanen har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, begära ett registerutdrag över vilken information som finns registrerad om dig. Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade. Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på intresseavvägning. Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att intresseavvägningen är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen. Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända direktmarknadsföring.

Om du vill veta mer

Har du frågor om denna policy och behandlingen av dina personuppgifter, vill radera eller ändra felaktiga uppgifter kan du kontakta oss genom de kontaktuppgifter som finns på Byggplanens hemsida. Byggplanen support fungerar som en förlängd arm för att hjälpa dig med dataskyddsrelaterade frågor.

Används av platschefer från de största byggarna

image/svg+xml
logo