013-56 00 444

Testa Gratis Logga in

Kom igång snabbt med att skapa tidsplaner

Här har vi samlat all information som du behöver för att du snabbt ska komma igång med Byggplanens alla verktyg och funktioner.

Kom igång snabbt!

På den här sidan har vi samlat all information som du behöver för att komma igång med Byggplanens alla verktyg.

Verktyg & funktioner

Här har vi samlat information om hur du arbetar med Byggplanens alla verktyg och funktioner. Du kan klicka på innehållsförteckningen eller scrolla ned för att läsa om de olika verktygen.

Introduktionsvideo

Den här videon går genom grunderna i Byggplanen och hur du arbetar med verktygen på ett bra sätt. Klicka här för att öppna videon i ett nytt fönster.

Skapa tidsplan

För att skapa en ny tidsplan klickar du på [Nytt projekt] i huvudmenyn.

Ändra projektnamn

För att ändra projektnamn så öppnar du projektet och klickar sedan på penn-symbolen till höger om projektnamnet. Sedan anger du ett nytt projektnamn och trycker eller ENTER klickar på spara-symbolen till höger om projektnamnet.

Duplicera befintlig tidsplan

För att duplicera en befintlig tidsplan går du till [Mina projekt] och sedan klickar du på [⋮ Mer]-knappen och väljer. [Duplicera] Då skapas en kopia av ditt projekt.

👍 TIPS: Många användare väljer att skapa mallprojekt genom att namnge dem till exempelvis Mall-Vägentreprenad eller Mall-ROT-projekt för att sedan duplicerar man mall-projektet för att spara tid när man ska lägga upp nya projekt.

Översiktsprojekt - Visa flera tidsplaner

För att visa flera projekt i en större tidsplan går du till [Mina projekt] och klickar sedan på [Nytt översiktsprojekt].

Radera en tidsplan

För att radera en tidsplan går du till [Mina projekt] Klicka på [Mer] och välj [Radera en tidsplan].

🚩 OBS: Man inte kan återskapa ett raderat projekt.

Huvudaktiviteter & Underaktiviteter

En huvudaktivitet kan ha en eller flera underaktiviteter, och fungerar som ett projekt i projektet. Då anpassar sig huvudaktivitetens längd automatiskt till de underliggande aktiviteterna. Man kan flytta alla aktiviteter samtidigt genom att flytta huvudaktiviteten.

Klicka och dra i ändarna på en aktivitet för att justera varaktigheten. Du kan även dubbelklicka på en aktivitet för att välja datum och varaktighet.

Skapa ny aktivitet

För att skapa en ny aktivitet klickar du på + Ny aktivitet, sedan anger du aktivitetsnamnet och trycker ENTER.

Skapa underaktivitet

För att skapa en underaktivitet så klickar du på det blåa plus-tecknet till höger om aktivitetsnamnet och sedan anger du namn på underaktiviteten och trycker på ENTER.

Flytta en aktivitet upp eller ner

Klicka på aktiviteten i den vänstra kolumnen och dra den dit du önskar. Du kan flytta den till mellan två befintliga aktiviteter (visas med ett blått streck) eller så kan du släppa den så att den hamnar som underaktivitet (visas som en blå rektangel).

Redigera en aktivitet

För att redigera en aktivitet så dubbelklickar du på den för att öppna inställningsfönstret,
I inställningsfönster kan du:

 • Byt namn
 • Byt tider
 • Välj färg
 • Välj bakgrundsfärg
 • Radera aktiviteten
 • Lägg in minnesanteckningar
 • Ladda upp filer

Ladda upp filer

Det går att knyta dokument och filer till aktiviteterna. Exempelvis kan det vara arbetsberedningar eller ritningar.

Ladda upp filer och dokument till aktiviteterna genom att:

 1. Dubbelklicka på aktiviteten för att öppna inställningsfönstret.
 2. Klicka på [Ladda upp] eller dra filer till den streckade triangeln.

Lägg in lediga perioder

För att lägga in lediga perioder så klickar du på verktyget [Ledigt]. Markera perioden och dra i ändarna för att göra perioden längre eller kortare och du kan även flytta perioden som du vill genom att klicka och dra i perioden. Du kan ha hur många lediga perioder som du önskar och du skapar flera perioder genom att klicka ytterligare på [Ledigt]. Du raderar en ledig period genom att klicka på den och sedan klicka på Radera.

Avstämningslinje

Du kan skapa en avstämningslinje genom att klicka på verktyget [Avstämningslinje]. Du kan flytta hela baslinjen genom att klicka och dra i datumflaggan och du kan justera linjen för respektive aktivitetsrad.

Deltider och milstolpar

Visa viktiga hålltider som exempelvis deltider från kontraktet, färdigställandetid etc.

 • Lägg in en deltid genom att klicka på verktygsknappen [Deltid]
 • Flytta deltiden genom att Klicka och dra i flaggan
 • Klicka på flaggan för att ändra namn eller färg

Visa en aktivitets framsteg

Du kan visa en aktivitets framsteg genom att hålla muspekaren över en aktivitet och sedan klicka och dra i den trekantiga knappen till vänster i aktiviteten. Dra den till höger för att öka längden på det röda fältet som visar hur långt aktiviteten framskridit.

Sambandspilar/länkar

Visa samband mellan aktiviteter med sambandspilar. En sambandspil visar att den senare aktiviteten inte kan påbörjas först den föregående är klar.

 • Håll muspekaren över en aktivitet så visas cirklar på varje sida av aktiviteten.
 • Klicka och dra i cirkeln för att dra sambandspilen och släpp sambandspilen i cirkeln på den aktivitet som du vill.

👋 NOTERA: Se till att inställningen Sambandspilars/Länkar är aktiverad under Inställningar som du kan hitta i det högra övre hörnet

Resurser

🚩 OBS: Denna sektion är för närvarande under konstruktion

Välj kolumner som visas

För att stänga av eller sätta på kolumner (det blåmarkerade på bilden) kan du använda inställningarna för kolumner. Tryck på Inställningar i högra övre hörnet så hittar du Välj kolumner som visas-sektionen (det rödmarkerade på bilden). Här kan du aktivera/avaktivera kolumner.

👍 TIPS: Använd dessa inställningar för att göra din arbetsyta mindre rörlig.

Samarbete och delning

Med Byggplanen kan du samarbeta i tidsplanerna med dina kollegor snabbt och enkelt.

Bjud in kollegor

Klicka på [Lägg till kollegor] och ange mailadress till en eller flera kollegor, skriv ett meddelande och klicka på [Skicka inbjudan]. Din kollega får då ett mail med samarbetslänk till tidsplanen.

Hantera samarbeten

De inbjudna kollegorna visas till höger om verktygsraden och om du klickar på en kollegas initialer så ser du fullständigt namn och status på inbjudan. Här kan du även välja att skicka inbjudan igen eller välja att avbryta samarbetet.

Dela online-version

Du kan dela med dig av en länk till en uppdaterad version av tidsplanen även till externa som inte använder sig av Byggplanen. Klicka på [Inställningar] och aktivera Dela tidsplanen online. Kopiera sedan länken och ge till de du vill ska ha tillgång till tidsplanen.

👋 NOTERA: Denna onlinelänk ger endast läsrättigheter. För att dela tidsplanen med en kollega använder du istället samarbetsfunktionen

Spara till PDF

För att spara din tidsplan till datorn så klickar du på verktyget [PDF] vilket öppnar en sidomeny med en rad inställningar. Läs mer om inställningarna nedan.

PDF-inställningar

Pappersformat

Välj pappersformat

Orientering

Välj liggande eller stående format

👍 TIPS: Ett liggande A3-format är att föredra för större projekt.

Tidsskala

Välj vilka tider som ska synas på utskriften: År, månad, veckor, dagar.

👍 TIPS: Om tidsplanen är lång kan det vara snyggare att inte skriva ut dagar.

Dessa inställningar ligger under Visa fler inställningar som du hittar längst ner i rutan.

Skriv ut period

Välj datum att skriva ut mellan. Automatiskt anges start och slutdatum men det går att skriva ut exempelvis enbart två veckors perioder etc.

Skapad

Anger datum för upprättande av tidsplanen. Fylls i automatiskt men går att ändra.

Reviderad

Anger datum för senaste revideringen. Fylls i automatiskt men går att ändra.

Lägg till förklaring

Skriv en kort beskrivning till varje färg för att gära det tydligt vid utskrift vad färgen representerar.

Aktiviteter att skriva ut

Välj vilka aktiviteter du vill inkludera i din utskrift.