Tidsplanering för konsulter och arkitekter

Tidsplanering för projektledning

Kommunikation är nyckeln

Utmaningen för konsulter är ofta att kommunicera helheten till alla projektmedlemmar. Problemet är att detta ska göras med begränsad budget samt att det kan vara en utmaning att ens få projektmedlemmarna att öppna bilagan i mailet. En tydlig tidsplan är ett bra verktyg för att belysa viktiga samband och hålltider så att alla projektmedlemmar är uppdaterade.

Projektledning

Vid projektledning är det viktigt att hålla alla projektmedlemmar och övriga intressenter informerade och uppdaterade om projektets fortlöpande och vilka delmoment som ligger i fas och vilka som inte gör det. Med Byggplanens nya och enkla resursplanering kan du tydliggöra ansvarsområden och vem som arbetar med vad.

Projekteringstidsplan

Projekteringsledning

I projekteringsfasen är det viktigt att få in alla projekterande resurser så att alla vet vad de ska göra och när de ska leverera. Det är även bra att lägga in förstudier och PM som ska levereras av beställaren så att respektive part vet vad som ska levereras och när.

I Byggplanen kan du knyta projekterande resurser till aktiviteterna och få fram antal timmar per aktivitet och resurs. På så sätt kan du skapa ett bra underlag för budget och anbud.

Byggledning

För byggledarna så är Byggplanen är ovärderligt verktyg som gör det snabbt och enkelt att skapa en huvudtidsplan när exempelvis flertalet projekt pågår paralellt som vid ett exploateringsområde med flera byggherrar. Du kan skicka ut en online-version av tidsplanen som gör det möjligt att följa tiderna för externa intressenter utan ändringsrättigheter.

Byggplanen är skräddarsytt för byggbranchen i allmänhet och installation & vvs i synnerhet. Vi har lagt stort fokus på att bygga ett kraftfullt men ändå lättanvänt verktyg så att även en projektledare med mindre datorerfarenhet ska komma igång utan dagar av utbildning. Tydliga tidsplaner hjälper till att belysa viktiga samband och hålltider kan identifieras i tidigt skede och det blir enklare att kommunicera tider och arbetsuppgifter med den egna personalstyrkan likväl beställare och underentreprenörer.

Resursplanering för bygg

Snabb och smidig resursplanering

För att få koll på alla resurser har vi utvecklat byggbranschens smidigaste och snabbaste resursplanering. Det går snabbt att lägga in både egna resurser som externa aktörer som exempelvis underkonsulter och knyta dem till aktiviteter i en tidsplan. Nu får du en tydlig överblick över beläggning och vem ska vara på vilket projekt. Detta är även ett effektivt verktyg för att ta fram antal timmar för en aktivitet eller projekt som underlag till budget eller anbud.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in kollegor och låta dem själva lägga in sina tider för projektet. Detta ökar träffsäkerheten i tidsplanen samtidigt som det främjar delaktighet och ansvar i projektet.

Till beställaren eller andra intressenter kan du även dela en online-version som alltid visar en uppdaterad tidsplan men utan ändringsrättigheter.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in och låta underentreprenörer själva gå in och lägga in sina deltider. Ni kan även dela en tidsplan online även till de som inte har ett Byggplanen-konto som exempelvis beställaren.

Samarbeta med kollegor i tidsplanen
Bjud in och samarbeta med kollegor

Bjud in en eller flera kollegor från olika företag och samarbeta direkt i tidsplanen.

Läs mer här
Dela tidsplanen online

Skicka en delningslänk så kan även de som inte har Byggplanen-konto följa en alltid uppdaterad tidsplan i read-only mode.

Läs mer här

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera kring Byggplanen som ett verktyg för er verksamhet.

Läs mer

Läs mer om funktionerna eller se introduktionsvideon

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis