Målare

Byggsektorns utmaningar

Det är en otroligt svår utmaningen att samordna och informera alla inblandande aktörer i byggprojekten. Beställningar ska avropas i tid, leverantörerna ska få fram byggmaterialet i tid och leverera till rätt plats. Sedan har vi alla underentreprenörer som ska dyka upp i tid och sedan utföra sina arbeten enligt överenskommelse, vi har även den egna arbetsstyrkan som effektivt ska kunna utföra sina arbetsuppgifter men utan att vara överbelagda.

Till detta ska platschefen även hinna med kvalitetsarbete, fakturering och ekonomiuppföljning.

Byggplanen underlättar

Vi har skräddarsytt Byggplanen för byggprojekt med exakt de funktioner som behövs för att snabbt kunna ta fram professionella tidsplaner. Vi har lagt stort fokus på att bygga ett kraftfullt men ändå lättanvänt verktyg så att även en platschef med mindre datorerfarenhet ska komma igång utan dagar av utbildning. Tydliga tidsplaner hjälper till att belysa viktiga samband och hålltider kan identifieras i tidigt skede och det blir enklare att kommunicera tider och arbetsuppgifter med yrkesarbetarna och underentreprenörer.

Snabb & smidig resursplanering

För att få koll på alla resurser har vi utvecklat byggbranschens smidigaste och snabbaste resursplanering. Det går snabbt och enkelt att lägga in både egna resurser som externa aktörer och knyta dem till aktiviteter i en tidsplan. Nu får du en tydlig överblick över beläggning och vem ska vara på vilket projekt. Ni kan välja att dela resurser mellan platschefer och avdelningar eller dela upp i mindre enheter.

Bjud in och samarbeta med kollegor eller underentreprenörer

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in och låta underentreprenörer själva gå in och lägga in sina deltider. Detta gör att tidsplanen blir mer träffsäker samtidigt som underentreprenören känner delaktighet och engagemang.

Till beställaren kan du dela en online-version som alltid visar en uppdaterad tidsplan men utan ändringsrättigheter.

Från komplexa storbyggen till enklare servicejobb

Vi har kunder som bygger stora fastighetskomplex på 20 våningar men vi har även mindre aktörer som arbetar inom exempelvis ROT och byggservice. Byggplanen passar samtliga projektstorlekar då startsträckan är kort för att komma igång samtidigt som alla funktioner som behövs finns inbyggda.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera kring Byggplanen som ett verktyg för er verksamhet.

Läs mer

Läs mer om funktionerna eller se introduktionsvideon.

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis