Mark & anläggning

Konsten att driva anläggningsprojekt

Anläggningsprojekt kan vara allt från att gräva en fjärrvärmeservice till ombyggnation av Slussen i Stockholm för över 15 miljarder.

Den gemensamma nämnaren i anläggningsprojekten är ofta en hög grad av underentreprenörer och att projektet ofta sträcker sig över ett stort område. Under senare år har det även blivit allt vanligare med utförandeentreprenader enligt AB04 vilket ställer ännu högre krav på redovisning och kvalitetssäkring.

Byggplanen underlättar

För att platschefen ska kunna få en bra produktionsplanering och även ha tid över till annat så har vi fokuserat på att utveckla ett kraftfullt men lättanvänt verktyg - skräddarsytt för byggsektorn.

Byggplanen har exakt de funktioner som behövs för att snabbt kunna ta fram professionella tidsplaner. Även en platschef eller arbetsledare med mindre datorerfarenhet ska komma igång utan dagar av utbildning.

Full koll med branschens smidigaste resursplanering

Det går snabbt och enkelt att lägga in egna resurser, underentreprenörer eller byggmaskiner och knyta dem till aktiviteter i en tidsplan. Nu får du en tydlig överblick över beläggningen och vem ska vara på vilket projekt. Ni kan välja att dela resurser mellan platschefer och avdelningar eller dela upp i mindre enheter.

För komplexa storbyggen till mindre renoveringsarbeten

Vi har kunder som bygger stora fastighetskomplex på 20 våningar men vi har även mindre aktörer som arbetar inom exempelvis ROT och byggservice. Byggplanen passar samtliga projektstorlekar då startsträckan är kort för att komma igång samtidigt som alla funktioner som behövs finns inbyggda.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in och låta underentreprenörer själva gå in och lägga in sina deltider. Ni kan även dela en tidsplan online även till de som inte har ett Byggplanen-konto som exempelvis beställaren.

Samarbeta med kollegor i tidsplanen
Bjud in och samarbeta med kollegor

Bjud in en eller flera kollegor från olika företag och samarbeta direkt i tidsplanen.

Läs mer här
Dela tidsplanen online

Skicka en delningslänk så kan även de som inte har Byggplanen-konto följa en alltid uppdaterad tidsplan i read-only mode.

Läs mer här

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera kring Byggplanen som ett verktyg för er verksamhet.

Läs mer

Läs mer om funktionerna eller se introduktionsvideon

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis