Mark & anläggning

Konsten att driva anläggningsprojekt

Anläggningsprojekt kan vara allt från att gräva en fjärrvärmeservice till ombyggnation av Slussen i Stockholm för över 15 miljarder. Där emellan inrymms en rad olika projekt som exempelvis byggnation av ett nytt exploateringsområden med nya gator och vägar, ombyggnation busshållsplatser mitt inne i stadskärnan eller kanske en ombyggnad av en kaj längs Stångån i Linköping.

Den gemensamma nämnaren i anläggningsprojekten är ofta en hög grad av underentreprenörer och att projektet ofta sträcker sig över ett stort område. Under senare år har det även blivit allt vanligare med utförandeentreprenader enligt AB04 vilket ställer ännu högre krav på redovisning och kvalitetssäkring.

Byggplanen underlättar

För att platschefen ska kunna få en bra produktionsplanering och även ha tid över till platsbesök och byggmöten har vi fokuserat på att utveckla ett kraftfullt men lättanvänt verktyg - skräddarsytt för bygg & anläggningsprojekt. Byggplanen har exakt de funktioner som behövs för att snabbt kunna ta fram professionella tidsplaner. Även en platschef eller arbetsledare med mindre datorerfarenhet ska komma igång utan dagar av utbildning. Tydliga tidsplaner hjälper till att belysa viktiga samband och hålltider kan identifieras i tidigt skede och det blir enklare att kommunicera tider och arbetsuppgifter med yrkesarbetarna och alla underentreprenörer.

Samordna egen personal och UE med branschens smidigaste resursplanering

För att få koll på alla resurser har vi utvecklat byggbranschens smidigaste och snabbaste resursplanering. Det går snabbt och enkelt att lägga in både egna resurser som externa aktörer och knyta dem till aktiviteter i en tidsplan. Nu får du en tydlig överblick över beläggning och vem ska vara på vilket projekt. Ni kan välja att dela resurser mellan platschefer och avdelningar eller dela upp i mindre enheter.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in och låta underentreprenörer själva gå in och lägga in sina deltider. Detta gör att tidsplanen blir mer träffsäker samtidigt som underentreprenören känner delaktighet och engagemang.

Till beställaren kan du dela en online-version som alltid visar en uppdaterad tidsplan men utan ändringsrättigheter.

För komplexa storbyggen till enklare servicejobb

Vi har kunder som bygger stora fastighetskomplex på 20 våningar men vi har även mindre aktörer som arbetar inom exempelvis ROT och byggservice. Byggplanen passar samtliga projektstorlekar då startsträckan är kort för att komma igång samtidigt som alla funktioner som behövs finns inbyggda.

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera kring Byggplanen som ett verktyg för er verksamhet.

Läs mer

Läs mer om funktionerna eller se introduktionsvideon.

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis