Stäm av tidsplanen

Stäm av tidsplanen inför byggmötet med endast ett fåtal knapptryck. Dra avstämningsstrecket till önskat datum och justera varje rad individuellt för att visa om aktiviteterna ligger i fas.

Lägg in lediga perioder

Med verktyget för lediga perioder kan du enkelt visa semester eller röda dagar. Dra i perioden för att göra den kortare eller längre.

Lägg in deltider & milstolpar

Du kan enkelt lägga in deltider och milstolpar och justera i tiden med endast ett musklick. Välj färger och rubriker för att ytterligare skapa tydlighet i tidsplanen.

Lägg till anteckningar

Lägg in minnesanteckningar för respektive aktivitet snabbt och smidigt.

Ändra bakgrundsfärg

Skapa tydlighet och struktur genom att markera valda aktivitetsrader med en bakgrundsfärg.

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis