VVS & installation

Installation och VVS-projekt kan vara allt från mindre servicearbeten hos en villaägare till större uppdrag som underentreprenör vid byggnation av ett nytt bostadskvarter. Det är mycket som ska klaffa för att beställa hem material som ska levererass till arbetsplatsen, koordinera den egna arbetsstyrkan mellan olika projekt och se till att all dokumentation finns framme och levererat i tid. Ofta kan det handla om hundratals småprojekt årligen där alla kunder ska bli nöjda och personalen hållas sysselsatt.

Byggplanen underlättar

Byggplanen är skräddarsytt för byggbranchen i allmänhet och installation & vvs i synnerhet. Vi har lagt stort fokus på att bygga ett kraftfullt men ändå lättanvänt verktyg så att även en projektledare med mindre datorerfarenhet ska komma igång utan dagar av utbildning. Tydliga tidsplaner hjälper till att belysa viktiga samband och hålltider kan identifieras i tidigt skede och det blir enklare att kommunicera tider och arbetsuppgifter med den egna personalstyrkan likväl beställare och underentreprenörer.

Full koll med branschens smidigaste resursplanering

För att få koll på alla resurser har vi utvecklat byggbranschens smidigaste och snabbaste resursplanering. Det går snabbt och enkelt att lägga in både egna resurser som externa aktörer och knyta dem till aktiviteter i en tidsplan. Nu får du en tydlig överblick över beläggning och vem ska vara på vilket projekt. Ni kan välja att dela resurser mellan projektledare och avdelningar eller dela upp i mindre affärsenheter.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in kollegor och låta dem själva lägga in sina tider för projektet. Detta ökar träffsäkerheten i tidsplanen samtidigt som det främjar delaktighet och ansvarskänslan för projektet.

Till beställaren eller andra intressenter kan du även dela en online-version som alltid visar en uppdaterad tidsplan men utan ändringsrättigheter.

För större nybyggnadsprojekt till enklare servicejobb

Vi har kunder inom installation som har hundratals mindre serviceprojekt men vi har även de som tar sig an komplexa nybyggnadsprojekt och leverar kompletta ventilationssystem. Byggplanen passar samtliga projektstorlekar då startsträckan är kort för att komma igång samtidigt som alla funktioner som behövs finns inbyggda för att få fram tydliga tidsplaner snabbt och enkelt.

Bjud in och samarbeta med tidsplanen

Med Byggplanens smidiga samarbetsfunktion kan du bjuda in och låta underentreprenörer själva gå in och lägga in sina deltider. Ni kan även dela en tidsplan online även till de som inte har ett Byggplanen-konto som exempelvis beställaren.

Samarbeta med kollegor i tidsplanen
Bjud in och samarbeta med kollegor

Bjud in en eller flera kollegor från olika företag och samarbeta direkt i tidsplanen.

Läs mer här
Dela tidsplanen online

Skicka en delningslänk så kan även de som inte har Byggplanen-konto följa en alltid uppdaterad tidsplan i read-only mode.

Läs mer här

Kontakta oss

Hör av dig till oss om du vill diskutera kring Byggplanen som ett verktyg för er verksamhet.

Läs mer

Läs mer om funktionerna eller se introduktionsvideon .

Redo att sätta igång? Prova byggbranschens enklaste tidplaneringsverktyg idag!

Testa gratis